۷۲ ساعت قبل از شهادت در نمایشگاه کتاب تهران


تهران- ایرنا- سه روز از قبل از شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی یا به عبارتی ۷۲ ساعت قبل از شهادت این سردار بزرگ اسلام محتوای کتابی با نام «عزیز زیبای من» در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که به بیان روایت‌های زندگی ایشان تا سه روز قبل از شهادت اختصاص دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112856/%DB%B7%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85112856/%DB%B7%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86