۳۵ مقاله به دبیرخانه همایش ملی علامه ذوالفنون ارسال شد

نویسنده:


ساری – ایرنا – دبیر اجرایی همایش ملی علامه ذوالفنون آیت الله حسن حسن زاده آملی(ره) ‌ از ارسال ۳۵ مقاله اساتید حوزه و دانشگاه های کشور به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گف:‌این همایش پنجم مهرماه همزمان با ایام سالروز رحلت این عالم جلیل القدر در مازندران برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232424/%DB%B3%DB%B5-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

  شبکه نسیم به استقبال ماه ربیع الاول می رود+تیزر