۱۱ هزار مربی قرآن در مازندران فعالیت دارند


ساری- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه ها، موسسات و تشکل های قرآنی مازندران از فعالیت ۱۱ هزار مربی قرآن در استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127270/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF