۱۰ در ۱۰؛ رضایت ناشران از عملکرد برگزارکنندگان + اینفوگرافیک

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


تهران- ایرنا- در جدیدترین آمایش ایرنا از ۱۰ ناشر فعال، در یک تحلیل کلی این نتیجه‌گیری بازتاب داشت که ۳ مولفه میزان تخفیف، تنوع تازه‌های نشر و محل برگزاری نمایشگاه، موفق شدند تا به‌صورت مشترک، در جایگاه نخست رضایت‌مندی ناشران قرار بگیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113920/%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

  «فاجعه دیپلماتیک»؛ گرفتاری گاف «یول» برای سئول