یک قبضه کلت دوره معاصر از موزه مردم‌شناسی ارومیه سرقت شد


ارومیه – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارومیه با صدور اطلاعیه ای از سرقت یک قبضه کلت دوره معاصر از موزه مردم شناسی ارومیه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135194/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85135194/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D8%AF