یک انتصاب در مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503259/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7

مجید مصلحی به عنوان قائم مقام مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما منصوب شد.

در حکم او آمده است: «نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جنابعالی، بنا به ضرورت و هماهنگی‌های لازم با رئیس محترم سازمان و تغییر عنوان دفتر به مرکز به موجب این حکم به عنوان «قائم مقام مرکز شعر، موسیقی و سرود» منصوب می‌شوید. امید است با عنایت الهی و همکاری همکاران و مجموعه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف تفویضی و قانونی و حسن جریان امور موفق باشید.»

به گزارش ایسنا، علیرضا قزوه ـ رئیس مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما، مجید مصلحی را به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد.

  احداث پل معلق ترکیبی گردشگری سرعین را متحول می‌کند