گزارش خبرنگار ایسنا از برخورد عراقی‌ها، وضعیت مرز و خرید ارز + فیلم

گزارش خبرنگار ایسنا از برخورد عراقی‌ها، وضعیت مرز و خرید ارز + فیلم

خبرنگار، تصویربردار و تدوین‌گر: محمدرضا بختیاری، خبرنگار ایسنا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061107512/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2خبرنگار ایسنا در کنار حرم حضرت عباس (ع) در کربلای معلی، درباره وضعیت و کیفیت خدمات ارزی و رفاهی اربعین ۱۴۰۲، با زائران امام حسین (ع) گفت‌وگو کرده است. بسیاری از آن‌ها معتقدند که کیفیت خدمات ارائه شده نسبت به سال گذشته، بهبود یافته است.