کنسرت موسیقی فیوژن شهپر در فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- کنسرت گروه موسیقی شهپر در ۱۰‌ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229828/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور بیانیه پایان یافت