کره جنوبی سامانه رهگیری موشکی ال-سام را با موفقیت آزمایش کرد


تهران- ایرنا- کره جنوبی روز سه شنبه آزمایش رهگیری سامانه موشکی موسوم به ال-سام را با موفقیت انجام داد که نقش کلیدی در سپر دفاع موشکی این کشور را ایفا می کند. هدف اصلی ساخت این سامانه مقابله با تهدیدات موشکی کره شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950212/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  کارشناسان چینی: موشک‌های آمریکا در ژاپن، تهدید جدی برای چین و روسیه است