کتاب نادر ابراهیمی پس از سال‌ها تجدید چاپ شد


تهران- ایرنا- چاپ سوم کتاب «مویه کن سرزمین محبوب» نوشته آلن پیتون، با ترجمه مرحوم نادر ابراهیمی و فریدون سالک در سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85115735/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D8%AF

  اقامت بیش از ۵۱ هزار گردشگر در لرستان