کتاب زندگینامه شهید برزگرپور توسط سردار رادان رونمایی شد


کرمان – ایرنا – کتاب “همرفیق” مجموعه زندگینامه سردار شهید “علی برزگرپور” شامگاه چهارشنبه توسط فرمانده انتظامی کل کشور رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114304/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  استاد «داود نماینده» در نقش راوی اُپرت «موسیقی و شبان» حاضر می‌شود - اخبار سینمای ایران و جهان