کاکاوندها در آزادی دونوازی می‌کنند


تهران- ایرنا- کنسرت دونوازی «رازِ راه» با حضور صائب و رشید کاکاوند در برج آزادی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163399/%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

  حال و هوای ترمینال سلام یک هفته مانده به اربعین + فیلم