چهره| هادی حجازی‌فر؛ ناجی سینمای دفاع در دوران جدید

نویسنده:


تهران- ایرنا- هادی حجازی‌فر در طول ۲ دهه فعالیت حرفه‌ای در سینما، به تجارب بزرگی دست یافته که تنها «موقعیت مهدی» او، ریل‌گذاری نوینی در مسیر سینمای دفاع مقدس ایجاد کرد که تکانه‌ها و پس‌لرزه‌های آن تا سال‌ها در آثار این حوزه ملموس خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213541/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

  صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.