چهارمین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان

نویسنده: محسن اسماعیل‌زاده

اختتامیه چهارمین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان، دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ با معرفی برگزیدگان این دوره در محل تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

               

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402030100463/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

  ظرف سه سال آینده به مرحله‌ای از فراوانی و کاهش بهای تمام شده کاغذ خواهیم رسید که دغدغه‌ای در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد - اخبار سینمای ایران و جهان