پیگیری مصوبات سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرقدس

نویسنده:


شهرقدس- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بررسی مصوبات سفر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر سال گذشته به شهرستان قدس به این شهرستان سفر کرد و در جریان نحوه اجرایی شدن، این مصوبات قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231039/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B3

  احداث ناحیه صنفی شهر عقیق قم نیازمند تخصیص زمین است