پیوند کتاب با کسب مهارت‌های شغلی + فیلم


بیرجند – ایرنا – کتابخانه‌های عمومی از مراکز فرهنگی و آموزشی برای جوامع محلی هستند و می‌توانند به‌ عنوان محیط رشد کسب‌ و کارهای کوچک و نوپا نیز عمل کنند؛ از همین رو طرح کسب و کارهای کتابخانه‌محور در خراسان جنوبی در دست اجراست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140343/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85