پیام تسلیت رئیس بنیاد شهید درپی درگذشت مادر شهیدان «رستم زاده گنجی»


تهران- ایرنا- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت مادر شهیدان رستم زاده گنجی را تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222375/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

  پرونده سیاسی ابراهیم یزدی روی میز شبکه مستند