پوستر فیلم کوتاه «رابرت» رونمایی شد


تهران- ایرنا- پوستر فیلم کوتاه «رابرت» به کارگردانی محمد حقانی همزمان با حضور جهانی این فیلم رونمایی شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85179695/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85179695/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF