پرداخت یارانه ویژه صندوق اعتباری هنر برای متقاضیان بیمه درمان تکمیلی


تهران- ایرنا- صندوق اعتباری هنر با تأکید بر ارائه حداکثر خدمات درمانی با حداقل هزینه پرداختی برای بیمه‌شدگان تحت پوشش این نهاد، توضیحاتی را درباره پرداخت یارانه ویژه برای متقاضیان بیمه درمان تکمیلی ارائه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222894/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

  خالق «کارخانه شکلات‌سازی» معروف را می‌شناسید؟