پای هوش مصنوعی به روزنامه‌نگاری هم باز می‌شود؟


تهران- ایرنا- هوش مصنوعی با سرعت رشدی که دارد، سازمان‌های خبری را متحول و تولید محتوا را خودکار می‌کند. با این حال، نگرانی‌های اخلاقی را افزایش می‌دهد و ممکن است بر امنیت شغلی روزنامه‌نگاران نیز تأثیر بگذارد؛‌ در این بین ایجاد تعادل بین کارایی هوش مصنوعی و بینش انسانی کلیدی برای آینده روزنامه‌نگاری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191929/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF