ویژه برنامه اربعینی «کوی محبت» با اجرای فرزاد جمشیدی


تهران- ایرنا- فرزاد جمشیدی و مهدی اعرابی با ویژه برنامه اربعینی «کوی محبت» مهمان خانه مخاطبان شبکه دو خواهند شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209581/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C

  سئول و آژانس درباره برنامه هسته ای کره شمالی وارد گفت و گو شدند