ویدیو / حال و هوای عزاداران مجاور امام هشتم شیعیان در روز عاشورا

مراسم عاشورای حسینی جمعه (۶ مرداد) با حضور مجاوران و زائرانِ امام رضا (ع) در مشهد مقدس، در مسیرهای منتهی به حرم امام رضا (ع) برگزار شد.

تصویربردار: محدثه زارعی / تدوینگر: جواد علیزاده

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050603556/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7

ویدیو / حال و هوای عزاداران مجاور امام هشتم شیعیان در روز عاشورا
  «برادران» نماینده جمهوری چک شد - اخبار سینمای ایران و جهان