وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مدافع به رسمیت‌شناختن تنوع فرهنگی هستیم


تهران – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به پشتوانه تاریخ باشکوه مدارای فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان، همواره در صحنه بین‌المللی داعیه‌دار و مدافع به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی هستیم.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85118010/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

  یک فرصت کلیدی برای بین‌المللی شدن صنعت فیلم ایتالیا وجود دارد - اخبار سینمای ایران و جهان