وزیر ارشاد: وضعیت فرهنگی کشور متناسب با آرمان‌های انقلاب ارتقاء یابد

نویسنده: محمد یاراحمدی


خرم‌آباد – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وضعیت فرهنگی کشور باید متناسب با آرمان‌های انقلاب ارتقاء یابد بنابراین امروز این قدرت وجود دارد که عقب افتادگی ها جبران شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122232/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1

  «گربه نره و روباه مکار» با ۶ اجرا ۱۶۰ میلیون تومان فروخت! - اخبار سینمای ایران و جهان