وجود زیرساخت تله‌کابین در کنار قلعه‌دختر فرصت بی‌نظیر سرمایه‌گذاری است

نویسنده: فرزانه قنبردزفولی


شیراز-ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: وجود زیرساخت تله‌کابین در کنار میراث‌جهانی قلعه‌دختر فیروزآباد یک فرصت بی‌نظیر در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و رونق این صنعت در این منطقه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85121958/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

  «دسته‌دختران» صاحب پوستر جدید شد - اخبار سینمای ایران و جهان