هواپیمای مسافربری چینی مجوز تولید انبوه دریافت کرد


تهران- ایرنا- هواپیمای C۹۱۹ ساخت چین، مجوز تولید انبوه و استفاده در خط هوایی این کشور را دریافت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957472/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  خزاعی: متاسفانه بخش بزرگی از جامعه هنری کشور را کهنسالان تشکیل می‌دهند/نیاز است بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی و پیش‌بینی شود - اخبار سینمای ایران و جهان