هشدار جدی معاون وزیر ارشاد به پیمانکار پروژه تالار مرکزی یاسوج + فیلم


یاسوج- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از پروژه تالار مرکزی یاسوج، گفت: چنانچه مشکلات این مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری تا ۱۵ تیر سال جاری رفع نشد با پیمانکار بر اساس قانون برخورد خواهیم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150235/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%ACمنبع: https://www.irna.ir/news/85150235/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC