نیما حضرتی مترجم درگذشت

نویسنده:


تهران – ایرنا – نیما حضرتی مترجم آثار کلاسیک و سخت‌خوان نویسندگان برجسته ای از جمله آگاتاکریستی و جوزف کنراد دوشنبه شب بر اثر ایست قلبی درگذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232181/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

  کالاهای اساسی ۳ هزار هیات مذهبی در استان تهران تامین شد