نگاهی به ۱۰ کتاب که درباره امام رضا(ع) نوشته شده است


تهران- ایرنا- به بهانه فرارسیدن سال‌روز شهادت امام رضا (ع) ۱۰ کتاب که با این موضوع نوشته شده است، مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228131/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  آیت الله صدیقی: اسلام برای زن سنگر شرف تعیین کرده است