نگاهی به مجاهدت‌های غریب کردستان؛ از مبارزه با دیکتاتوری پهلوی تا مقابله با جدایی‌طلبان

نویسنده: علی عوض خواه


تهران – ایرنا – «محمد بروجردی»؛ نامی که با غربت گره خورده و زندگی سراسر از مجاهدت‌های خاموش او چه در روزهای مبارزه با رژیم پهلوی و چه در سال‌های پس از انقلاب، زیر آوار این غربت دفن شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118563/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C

  عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ تشدید تنش بر سر مهاجران میان ایتالیا و فرانسه