نشان عالی روابط‌عمومی اعطا می‌شود


تهران- ایرنا- معتبرترین و بالاترین (نشان عالی) روابط عمومی ایران به اثر گذارترین مدیر روابط عمومی کشور اهدا خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138445/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85138445/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF