نخستین متد آموزشی پالماس نوازی در ایران منتشر شد


تهران- ایرنا- کتاب آموزشی «پالماس» نوشته محمدرضا رئیسی و محمد موذن به عنوان نخستین متد آموزشی پالماس نوازی در ایران منتشر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211085/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  تخریب بخشی از دیوار درحال ساخت تالار آفتاب/شهرداری اهواز:فضایی بهتری برای هنرمندان میسازیم