نخستین شماره «فصلنامه علمی امام رضا (ع) و علوم روز» رونمایی شد


تهران- ایرنا- همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت رضا(ع)، نخستین شماره فصلنامه علمی امام رضا (ع) و علوم روز در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129647/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85129647/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF