«ناخدای پانزده‌ساله»؛ رمانی واقع‌گرایانه از نویسنده مشهور کتاب‌های علمی-تخیلی

نویسنده:


تهران- ایرنا- ژول ورن در رمان «ناخدای پانزده‌ساله» در طول سفری پرماجرا و ناخواسته از سان فرانسیسکوی آمریکا به قلب آفریقا درباره رنجی که برده‌داری بر مردم روا کرده است سخن می‌گوید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229257/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C

  رویترز: آیا امکان گفتگوی واشنگتن و پکن در پی جنجال بالن چینی وجود دارد