«موسیقی شمال بوشهر» به بازار آمد

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


تهران- ایرنا- آلبوم «موسیقی شمال بوشهر» بیستمین اثر محسن شریفیان در آئینی همراه با تجلیل از نی‌جفتی‌نواز دیلمی «بامصطفی ظرافت» در روستای بینک شهرستان دیلم با حضور هنرمندان بوشهری رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123545/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF

  پایان خانه به دوشی دختر ۳۲۰۰ ساله بابلی