موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس عنوان برتر کشور را کسب کرد

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


بوشهر_ ایرنا_ مدیر موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس بوشهر گفت: در همایشی که ۲۸ اردیبهشت همزمان با روز جهانی موزه‌ها برگزار شد، موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس بوشهر برای دومین بار به عنوان موزه برتر در حوزه موزه‌های مشارکتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انتخاب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85115744/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  افزایش احتمال سفر پلوسی به تایوان با وجود هشدارهای جدی چین