مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی رسانه‌های کشور تمدید شد


تهران- ایرنا – دربیرخانه جشنواره ملی رسانه‌های ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی رسانه‌های کشور به دلیل استقبال اهالی مطبوعات و خبرنگاران از این جشنواره تا پایان روز دهم تیر تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155212/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF