معرفی فعالان عرصه فرهنگ در آیین تجلیل تنوع فرهنگی 

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


تهران – ایرنا – در آیین تجلیل تنوع فرهنگی، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و تمدن ایران زمین معرفی و قدردانی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118037/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

  امیرعبداللهیان بر تلاش وزارت خارجه برای تسهیل عزیمت حجاج ایرانی تاکید کرد