مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصادیق رویکرد هوشمندانه دولت برای هم افزایی «ساترا» و «وزارت ارشاد» است – اخبار سینمای ایران و جهان

روز گذشته برخی رسانه‌ها با استناد به سخنان حسین زارعی مدیر کل صدور مجوز ساترا مبنی بر صدور مجوز برای ۴۰۰ رسانه، این شبهه را مطرح کردند که آیا صدا و سیما و ساترا به دنبال گسترش تنظیم‌گری خود بر رسانه های خبری و اطلاع رسانی است؟

وی افزود: خبر صدور ۴۰۰ مجوز برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر مربوط به چند هفته گذشته است و آمار جدید صدور مجوز ساترا ۴۰۵ مجوز است.

افراسیابی در ادامه تأکید کرد: تا کنون ۴۰۵ سکوی صوت و تصویر فراگیر موفق به دریافت مجوز از ساترا شده اند که عمدتاً شامل رسانه های فراگیر آموزشی، نمایشی، صدا پایه، کاربر محور و ناشر محور هستند و چنانچه برخی رسانه‌های خبری و اطلاع رسانی قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ساترا مجوز دریافت کرده باشند، تمدید مجوز رسانه‌های فراگیر خبری و اطلاع رسانی از تاریخ ۳۰ خرداد ماه امسال صرفاً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد شد.

محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا درباره این موضوع به ایرنا گفت: طبق مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های صوت و تصویر فراگیر خبری و اطلاع رسانی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به عنوان نهادی تنظیم‌گر خود را تابع قوانین کشور می‌داند و معتقدیم ساترا باید در عرصه عمل به قانون پیشرو باشد.

سینماپرس: معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی بسیار هوشمندانه عمل کرده است، گفت: صداوسیما و ساترا به دنبال گسترش تنظیم‌گری خود بر رسانه‌های خبری و اطلاع رسانی نیست.

  «کانون پرورش فکری» یک نشان جهانی است و وقتی نامش پای کار می‌آید همه به احترام آن می‌ایستند/با علم به همه این موارد در این زمینه گام برداشته‌ام! - اخبار سینمای ایران و جهان

معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا خاطرنشان ساخت: دولت سیزدهم در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی بسیار هوشمندانه عمل کرد و عملکرد دولت در کارگروه سامانه صدور مجوزها، تعامل نزدیک ارشاد و ساترا و در نهایت مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصادیق رویکرد هوشمندانه دولت برای هم افزایی ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146251/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87