مدیریت مجتمعهای مسکونی با ساکنین است

رعایت این موارد باعث شده است تا حس یکپارچگی و پیوستگی خاصی با گذشته برقرار شود و حس خوب و خوشایند ظاهر سنتی حفظ و حس وحدت برای ساکنان محله فراهم شود که این خود امر مهمی است؛ در سبک معماری سنتی ایران، توجه بیشتر دربارهی مصالح کاربردی در ساختمان و چگونگی عملکرد آن هاست. طبق ماده ١٣ آییننامه اجرایی و به استناد ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها، تصمیمات مجمع عمومی برای کلیه مالکین الزامآور است و مالکین و ساکنین محترم آنها را رعایت کنند. بر اساس تبصره ماده ١٢ آییننامه اجرایی، تصمیمات به تصویب رسیده توسط اکثریت آراء مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیریت مجتمعهای مسکونی به مالکین غایب اطلاع داده شود. تصمیمات مدیریت مجتمع مسکونی یا هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است. چنانچه مجمع عمومی ساختمان با اکثریت آراء تصویب کند که مجموعه ساختمان نیاز به بازسازی دارد، اجرای این مصوبه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون به عهده مدیریت مجتمعهای مسکونی است که به نمایندگی از طرف مالکین اقدامات مورد نیاز را در این رابطه اجرا کند.

نمای ساختمان سنتی مانعی در برابر شرایط ناخوشایند آب و هوایی روستا است. برابر ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها ، دفاتر اسناد رسمی موظف میباشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینههای مشترک را که به تائید مدیریت مجتمع مسکونی یا هیئت مدیره رسیده باشد، از مالک یا قائم مقام او مطالبه کند. هیئت مدیره و مدیر ساختمان مسکونی چگونه تعیین میشوند؟ گرچه بر اساس ماده ٧ آییننامه اجرایی قانون، در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی، ابتدا رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد. تائید اعتبار نماینده مالک جزو شرح وظایف مدیر ساختمان مسکونی است، به موجب ماده ۹ آئیننامه، کسی که بهعنوان نماینده یکی از شرکا تعیین شده باشد، باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، وکالتنامه معتبر خود را به مدیریت مجتمع مسکونی ارائه کند. برای رفع مشکلاتی از این دست نیاز به مدیری باکفایت، که آشنا به شرح وظایف مدیر ساختمان مسکونی باشد وجود دارد، تا با درایت خود آسایش و آرامش بیشتر را برای ساکنین فراهم کند. بنابراین بیمه کردن ساختمان در راستای وظایف مدیر یا مدیران است. مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین هستند. بهموجب ماده ۱۲ آئیننامه ، کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکا باید در صورتجلسه نوشته شده و توسط مدیریت مجتمع مسکونی یا اعضای هیئت مدیره نگهداری شود.

در این صورت چنانچه جلسه با حضور اکثریت لازم، رسمیت پیدا کند، تصمیمات آنها برای همه ازجمله مالکین غائب نیز لازم به اجراست. پس از ارسال دعوت نامه به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی، ممکن است همه آنان امکان حضور در جلسه مجمع (اعم از عادی یا فوقالعاده) نداشته باشند. هر شخصی اعم از مالک یا مستأجر یا استفادهکننده، در قبال پرداخت هزینههای مشترک ساختمان مسئول هستند. بهموجب ماده ۱۰ مکرر قانون، چنانچه مالک یا استفادهکننده یا مستأجر ساختمان مسکونی از پرداخت سهم هزینههای مشترک امتناع کند، هیئت مدیر یا مدیریت مجتمعهای مسکونی موظف هستند که بهوسیله اظهارنامه رسمی، که شامل ریز مطالبات و مبلغ بدهی است، به فرد مورد نظر اطلاعرسانی کنند. فقط و فقط درصورتیکه تصمیم مجمع عمومی در یک مورد یا مواردی خاص خلاف قانون تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرایی آن، یا خلاف سایر قوانین کشوری باشد مدیر یا هیئت مدیره میتواند از انجام آن امتناع کند. 8. معماری با نور ،نور طبیعی به عنوان عامل کلیدی در درک بصری در جهان معماری سنتی ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است، مفاهیمی همچون سلسله مراتب، مرکزیت، تعادل و وحدت از جنبههای کاربردی معماری با نور است و نور استعارهای از آسمان، خورشید، بهشت و حقیقت در این سبک است.

تعداد مدیران ساختمان از یک تا چند نفر قابلتغییر است و تعیین این تعداد توسط مجمع عمومی و با توجه به نیاز مشخص میشود. پیگیری پرداخت بدهیهای معوقه ساکنین نیز یکی از مهمترین وظایف مدیران است. سهم هر یک از مالکین به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها توسط مدیریت مجتمع مسکونی تعیین و از شرکا گرفته شده و به بیمهگر پرداخت خواهد شد. در جلسه مجمع عمومی اصولاً مالکین آپارتمانها شرکت میکنند، اما مالک میتواند بهجای خود نماینده یا درصورتیکه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ٧ قانون تملک آپارتمانها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی کنند. یکی از بناهایی که از شگفتی های جهان است تخت جمشید است ، از عظیم ترین بناهایی است که در شناسنامه معماری ایران جایگاه ویژه ای دارد.در حدود 120 سال طول کشید تا تخت جمشید توسط هنر معماران و هنرمندان ایرانی کامل و به عنوان نمایش عظمت و شکوه فرمانروایی پادشاهان هخامنشی به دنیا معرفی شود. اگر به عنوان یکی از ساکنین ساختمان مسکونی با قوانین و قواعد مدیریت مجتمعهای مسکونی و نقش هیئت مدیره در آن آشنا نیستید در طول این مقاله میتوانید با قوانین حاکم بر هیئت مدیره ساختمان و برجهای مسکونی یا تجاری آشنا شوید.

  تعطیلی گروه‌های فیلم و سریال در شبکه‌های تلویزیونی و تمرکز آن در «سیمافیلم» بالاخره محقق شد - اخبار سینمای ایران و جهان
خود بسندگی: معماران ایرانی مصالح خود را از نزدیک ترین مکان ها جمع می کنند ، چه در شهر و چه در روستا ار مصالح اطراف خود استفاده می کردند و نزدیک ترین مکان را برای تامین مصالح ساختمانی انتخاب می کردند .مزیت خود بسندگی این است که هنگام بازسازی ساختمان و بنا تمام مصالح در دسترس بود، یکی از شگفتی های این اصل معماری ایرانی ایجاد سقف های گنبدی شکل است که ریشه در خودبسندگی معماری ایرانی دارد. 5. معماری بومی و سنتی ایرانی برای سازگاری یافتن با شرایط اقلیمی متفاوت است و نوآوری و خلاقیت های فراوانی را نیز به کار می گیرد. وجود بستری برای ایجاد آرامش، جز یکی از ویژگیهای اصلی معماری سنتی ایران است و وجود قسمت های مختلف بناهای قدیمی برای ایجاد محلی امن و آرام علت دیگری بر وجود ذوق و قریحه و تبحر معماران ایرانی در طراحی و ساخت این بناهاست. ساخت تخت جمشید 25 قرن پیش در زمان حکومت داریوش آغاز شد و سالها روی خلق این بنا زمان گذاشته شد و توسط جانشینان داریوش کامل شد. معماری ایرانی، یکی از کهن ترین هنر هاست و با رونق معماری سنتی از دوران باستان گواه آن هستیم؛ هلدینگ ساختمانی سپنتا در این مقاله درباره معماری سنتی ایران و اصول معماری ایرانی و آشنایی با عناصر آن اطلاعاتی را ارائه خواهد کرد که دانستن آنها برای علاقه مندان و مهندسین معمار خالی از لطف نیست، با ما همراه باشید.

زیرا در صورت بروز مشکل تنها اظهارنامه رسمی مورد تائید مراجع قضایی است و مدیریت مجتمعهای مسکونی نمیتواند مطالبات خود را که بهصورت شفاهی یا بهوسیله نامه معمولی یا نصب روی تابلو اعلانات اعلام کرده، اثبات کند. این انتخاب در جلسهای که تمام اعضای ساختمان مسکونی در آن حضور دارند از میان مالکین، برای مدت یک سال و توسط مجمع عمومی انتخاب میشود. مجمع عمومی همان جلسه یا گردهمایی تمام ساکنین و مالکین ساختمان است . تعیین زمان مجمع و اطلاع رسانی به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی نیز از ارکان شرح وظایف مدیر ساختمان مسکونی است. مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانهدار تعیین کرده و خزانهدار موظف است دفتر ثبت درآمد و هزینه داشته باشد، که هزینهها و دریافتیها با پیوست قبوض و اسناد مربوطه در آن ثبت و برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم شود. در واقع تمام اقدامات مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مانند: نظافت فضای داخلی، زیبایی و رسیدگی به درختان و گیاهان و.. مهمترین مسئولیت مدیریت مجتمع مسکونی حفظ و نگاهداری ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن است. مدیریت مجتمع مسکونی مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است.

معماری سنتی در ایران مبتنی بر نیازهای محلی، مصالح بومی، متریال نمای ساختمان و سنت های محلی شکل میگیرد، معماری سنتی بر اساس گذر زمان تکامل و رشدمی کند. سازه تخت جمشید به عنوان یکی از بارزترین نمونه های باشکوه معماری ایرانی است. محراب این مسجد به دلیل کاشیکاریهای معرق و مقرنسهای ظریف آن ، از شاهکارهای بینظیر معماری ایران به شمار میرود. ستونهای این عمارت که نام کاخ از آنها گرفته شده از جنس چوب چنار و کاج ساخته است. مجتمعهای آپارتمانی توسط یک یا چند مدیر که برای مدت محدودی تعیینشده و قابل عزل میباشند، اداره میشوند. پیگیری مطالبات و بدهیهای ساکنین در رابطه با هزینههای مشترک یکی از اصلیترین موارد در لیست شرح وظایف مدیر ساختمان مسکونی است. مدیریت مجتمعهای مسکونی با ساکنین است. هزینههای جاری ساختمان یا مجتمع مسکونی، درصورتیکه توافقی بین مالکین در این زمینه معین نشده باشد، با توجه به نوع هزینه جاری به دو دسته تقسیم میشوند. طبق ماده ۷ آییننامه اجرایی مجمع عمومی مالکین باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود. سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیربنا ندارد، از قبیل هزینههای مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تأسیسات، باغبان، تزئینات قسمتهای مشترک و غیره، بهطور مساوی بین مالکین یا استفادهکنندگان تقسیم میشود..

  «رسانه ملی» برای تولید محتوای فاخر نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین دارد - اخبار سینمای ایران و جهان

مجمع عمومی جلسهای است که تمامی مالکین ساختمان در آن حضور داشته و تصمیمات مربوط به ساختمان را با اکثریت آراء سایت senaghsh به تصویب میرسانند. این بنای شگفت انگیز و با عظمت با زیبایی چشم نواز خود تمامی عناصر معماری ایرانی را در نهاد خود جای داده است و جلوه زیبایی را از تکرار ستون ها، شبستان ها، ایوان ها و نقوش برجسته با تکیه بر اصول معماری ایرانی و اصالت این مرزو بوم از خود به یادگار گذاشته است. تمامی صورتجلسات مجامع عمومی باید حفظ شده و ، مفاد آنها از مهمترین مدارک قابل استناد در برابر مالکین، مدیران، اشخاص ثالث، مراجع ثبتی، مراجع قضائی و اداری است. طبق ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان این اختیار را دارد که از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان بهعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان استفاده کند. طبق قانون در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از اتمام مدت مدیریتشان، مجمع عمومی فوقالعاده باید جانشین هر یک از آنها را انتخاب کرده و درصورتیکه سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به دلایل ذکرشده از هیئت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوق العاده باید بهمنظور تعیین اعضای جدید هیئتمدیره تشکیل شود.

تکنیک ساخت و ساز سبک معماری سنتی ایران بر اساس خلاقیت و دسترسی به مصالح ساختمان شکل گرفته و این سبک در ایران عموما از دیوارهای گلی با اندود گچ و سازه هایی از چوب ساخته شده است که نمای ساختمان را ساده و دلنشین تر می کند، در نهاد ایرانیان همیشه حس ارامش و آسایش در بنا های نقش گرفته از معماری سنتی وجود داشته و معماری سنتی در واقع طرفداران زیادی دارد. معماری درون گرایی: باور و اعتقاد به زندگی شخصی و حرمت آن اصل معماری درون گرایی را ایجاد کرد، داشتن اندرونی و بیرونی در سازه ها این اصل را تائید می کند .در واقع اندرونی قسمتی است که مربوط به خانواده است و بیگانگان در آن راه نداشتند بیرونی مخصوص میهمانان و افراد بیگانه طراحی می شد و کاملا جدا از قسمت اندرونی بود. با توجه به اینکه تکنیک های سنتی در معماری روستا ،هزینه کمتری دارد طرفداران بیشتری نیز دارد.طرح معماری نامنظم شکل گرفته در روستاها باعث شده بافت روستاها کاملا ارگانیک باشد ، بنابراین برای حیاط مرکزی در خانههای سنتی روستایی فرم منظم هندسی بایستی در ابتدا مد نظر باشد و سپس چیدمان اتاق ها و دکوراسیون پیرامون حیاط مرکزی در نظر گرفته شود اتاق ها در یک خانه سنتی براساس اهمیت و کاربردشان به صورت دور تا دور حیاط چیده می شدند.

درصورتیکه یک یا تعدادی از مالکین پس از تصویب بازسازی ساختمان، واحد خود را جهت انجام امور مربوط به بازسازی تخلیه نکنند، مدیریت مجتمع مسکونی میتواند با مراجعه به مراجع قضایی پس از تعیین کردن مکان مناسبی جهت اسکان توسط دیگر مالکین، حکم تخلیه آن واحد را اخذ کند. هیئتمدیره و مدیر ساختمان مسکونی چگونه تعیین میشوند؟ طبق ماده ۱۰ مکرر قانون هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیریت مجتمعهای مسکونی یا هیئتمدیره میتوانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک (مانند شوفاژ، تهویه مطبوع آب گرم (نه آب سرد)، برق، گاز و …) به ایشان خودداری کنند. پرهیز از بیهودگی: پرهیز از اصراف ، پرهیز از کار بیهوده انجام دادن و تنها ایجاد قسمت های اصلی و ضروری یکی منزل در نهاد معماری ایران دیده می شود که به همین اصل معروف است. اتاق های تابستانی ، روی ضلع جنوبی قرار می گرفتند ، علت آن هم این بود که در طول روزهای تابستان، کمتر در معرض آفتاب باشند و اتاق های زمستان نشین، روبه روی اتاق های تابستانی و دقیقا روی ضلعی می نشستند که در طول روز، آفتاب بیشتری به آنها بتابد.از بقیه فضای باقی مانده نیز برای کاربرد های گوناگون بنا بر نیاز آنها ،مثل انبار، آشپزخانه و اصطبل در ردیف دوم و پشت اتاق ها معمولا ،جای می گرفتند.

  ساختمان اداری ارمیتا - راژه

از زیباترین بنا ها در معماریهای ایرانی به شمار می رود. زیبایی شگفت انگیزی از معماری ایران را می توان در مسجد شیخ لطف الله اصفهان دید که این بنا از معروفترین مساجد دنیا از نظر معماری به شمار میرود، این مسجد بین سالهای 1602 تا 1619 و به دستور شاه عباس صفوی بنا شد. ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها مشخص کرده است که تشخیص در مورد پایان عمر مفید ساختمان و فرسودگی آن و لزوم تجدید بنا و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری است، که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکین بوده و درصورتیکه مالکین ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیریت مجتمعهای مسکونی یا هیئت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان خواهد کرد. قدمت معماری سنتی ایران به حدود هزاره هفتم پیش از میلاد بازمی گردد و طی گذشت سالهای متمادی دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده تا اینکه به شکل کنونی رشد پیدا کرده است، معماری سنتی ایران، تجلی نمادین جهانی ابدی و ازلی است؛ در معماری سنتی برخی ویژگی ها توسط معماران و سازندگان، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان مثال تعهد به حفظ پیوند با سبک های پیشین معماری ساختمان، استفاده مجدد از مصالح یا طراحی خانهها و ساختمان هایی که با طرح ساختمانها در منطقه سازگار و یکپارچه است.

مدیریت مجتمع مسکونی گرچه به نظر کاری سهل و آسانی به نظر میرسد، اما در واقع مسئولیت بسیار سنگین و بعضاً پیچیدهای است. سبک معماری آن به شیوه اصفهانی است و در کاشیکاریهای معرق داخل و بیرون گنبد از خط ثلث، استفاده شده است. خوب است بدانید سیر تکاملی معماری ایرانی ریشه در حوادث تاریخی و همچنین طبیعت اقلیمی ما دارد، فرهنگهای فاتحین و مغلوبین که به ایران وارد شد نیز سهم بسزایی در فرهنگ معماری این مرز و بوم داشته و انعکاس زیبایی از آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیه و اخلاقیات، اندیشه و عقیده نسلها در معماری ایرانی وجود دارد. بافت محیطی، فرهنگی، فن آوری و تاریخی در معماری سنتی ایران نقش حیاتی دارد؛ ساختمانهای سنتی در برگیرندهی ویژگیهای هوشمند طراحی هستند که در خلال فرایند تاریخی و تطبیق آن با شرایط اقلیمی و عملکردهای اجتماعی رشد کرده و پر و بال گرفته است. عواملی نظیر بافت روستا، جهتگیری، طراحی معماری ساختمان و انتخاب مصالح از اهمیت خاصی در معماری سنتی روستا برخوردار است.علاوه بر این ،در معماری سنتی، با توجه به کاربرد مصالح و روش ساخت سنتی آسایش حرارتی و مصرف بهینهی انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است.