مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی: موزه، رسانه‌ای صادق است


ارومیه – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: موزه، رسانه‌ای بسیار بزرگ و صادق برای بازگو کردن وقایع و رویدادهای گذشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114799/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  انتقاد شدید نخست وزیر ژاپن از کره شمالی