مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران استعفا کرد


ساری – ایرنا – «حسین جوادی» با انتشار مطلبی در فضای مجازی از مسوولیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران استعفا کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131671/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  آمریکا: نیروهای چین در نزدیکی تایوان موضع گرفتند