محمدمهدی هراتی استاد هنرهای تجسمی درگذشت


تهران- ایرنا- محمدمهدی هراتی استاد پیشکسوت هنرهای تجسمی و عضو گروه هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی فرهنگستان هنر در ۸۱ سالگی درگذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122280/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

  بهره برداری از ۱۹۰ پروژه میراث فرهنگی در کشور آغاز شد