محمدرضا شجریان: در همه‌ کارهایم‌ از حضرت علی(ع) مدد می‌گیرم


تهران- ایرنا- محمدرضا شجریان در یکی از مصاحبه‌های خود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹ می‌گوید: در همه‌ی کارها از حضرت علی(ع) مدد می‌گیرم و او سمبل مـن است و از ته‌ قلب دوستش دارم؛ زیرا حضرت علی(ع) در حصار زمان و مکان نبوده و یک سمبل همیشگی‌ است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162822/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85