«ما با طبیعتیم» از اراضی عباس‌آباد آغاز شد


تهران- ایرنا- رالی تور گردشگری خانوادگی تهران -ساری با شعار «ما با طبیعتیم» از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در تهران آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216680/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF