مازندران امسال برای رشد هشت درصدی اقتصادی خیز برداشته است


ساری – ایرنا – استاندار مازندران گفت: رکود ۱۰ ساله اقتصادی در مازندران با رشد بیش از چهار درصدی در سال گذشته شکسته شد و این استان در سال جاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی خیز برداشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202757/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  شاهد یک عدم‌ تسلط جدی در عرصه مدیریت فرهنگی هستیم! - اخبار سینمای ایران و جهان