مادر شهیدان «اسدی» به لقاالله پیوست


شهرری – ایرنا – مادر شهیدان والامقام «اسدالله، حیدر و امرالله اسدی» پس از سال‌ها صبر و استقامت در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام، در شهرری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهید خود پیوست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180896/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85180896/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA