لزوم اطلاع‌رسانی ناشران درباره کاغذی که برای کتاب استفاده شده است


تهران- ایرنا- با اینکه هنوز الزامی بر درج جمله «این کتاب با کاغذ ایرانی منتشر شده است» در کتاب نیست، به نظر می‌رسد برای احترام به حقوق مخاطب و همچنین حفاظت از اعتماد او بهتر است ناشران این جمله را در کتاب‌هایی که با استفاده از کاغذ مازندران منتشر می‌شود، ثبت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183895/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87