قاتلان امام رضا (ع) را بهتر بشناسید


تهران- ایرنا- مامون پس از مسموم کردن امام رضا(ع)، هنگامی که حضرت از هوش می‌رود و صدای شیون و گریه بلند می‌شود، درحالی که به سر و صورت می‌زد، بالای سر امام رفت و هنگامی که حضرت به هوش آمد، گفت «نمی‌دانم کدامین مصیبت برایم بزرگتر است، آیا از دست دادن تو یا تهمت مردم که از این پس خواهند گفت که من تو را کشته‌ام؟»

منبع: https://www.irna.ir/news/85226761/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF

  استان مرکزی در حوزه راهیان نور رتبه برتر را کسب کرد