«فصل رسیدن» را در زندگی شهید طارمی بخوانید


تهران- ایرنا- کتاب «فصل رسیدن» زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم «هادی طارمی» نوشته الهه آخرتی توسط انتشارات روایت فتح منتشر و راهی بازار نشر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130589/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF